Norconsult fortsätter vinna uppdrag på Malmbanan

Tillsammans med SAITEC har vi nu vunnit en tredje etapp för ombyggnationen av Malmbanen. Detta efter att vi tidigare har vunnit etapperna Rautas-Bergfors samt Peuravaara-Rautas.

Publicerad: 2016-12-19
Rautas bangård vid Malmbanan

Rautas bangård

Den tredje etappen gäller sträckningen Kopparåsen-Vassijaure, där vi har fått i uppdrag att ta fram järnvägsplan samt systemhandling för den berörda sträckan.

Anledningen till att man ska bygga om och bygga ut Malmbanan är då kraven på godstransporterna har ökat, vilket lett till kapacitetsproblem längs med sträckan. Trafikverket har inlett ett projekt uppdelat i ett flertal etapper för att åtgärda kapacitetsproblemen längs sträckan. Bland annat kommer man att bygga om de befintliga enkelspåren till dubbelspår.

I projektet har vi på Norconsult bildat ett konsortium tillsammans med SAITEC, där vi kommer att ansvara för gestaltning, bergteknik, geoteknik, miljö, signalteknik, mätningsteknik samt geotekniskt fältarbete.

Profilbild för Birgitta Nyström
Birgitta Nyström
Team Geoteknik
 
Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Teamchef, Team Spår- & Järnvägsteknik
 
Nyheter
 

Nyheter

- av 237