Norconsult deltar i debatten om framtidens branschutmaningar

STD genomförde igår ett välbesökt seminarium i Stockholm om branschens största utmaningar i samband med sin presentation av Branschöversikten. Anna-Jeanette Larnelius från Norconsult m. fl. deltog och diskuterade och reflekterade kring vart branschen egentligen kan tänkas vara på väg.

Publicerad: 2016-12-16
Anna-Jeanette Larnelius, Norconsult

På seminariet presenterade David Cramér, marknadsanalytiker, topplistor och trender bland branschens aktörer varpå några konsultföretag gav en kort återblick på året och tittade framåt på vilka utmaningar som branschen står inför.

Moderator var Magnus Höij, vd Svenska Teknik & Designföretagen och i panelen medverkade:
Anna-Jeanette Larnelius, vice vd, affärsområdeschef Mark & Vatten, Norconsult
Per-Arne Gustavsson, vd/koncernchef, Projektengagemang
Ulla Bergström, kontorschef Stockholm, White
Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik & Designföretagen

Det blev en spännande eftermiddag med många reflektioner och diskussioner kring vart vi egentligen kan tänkas vara på väg. Branschen utvecklas snabbt. Vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom denna utveckling? Och vad innebär ökad innovation, globalisering och digitalisering för oss som konsulter?

Ingen av oss äger en kristallkula, men många olika infallsvinklar och inspel blev det. Globaliseringen är ju redan här – och troligast också för att stanna – men digitaliseringens effekter är svårare att överblicka idag. Vi var dock ganska eniga om att det rena hantverket kommer att "automatiseras" och vår roll blir istället allt mer generalistens med en roll som "facilitator" i projekten. Det kan vara så att det är processinnovation vi framförallt behöver. För en sak är säker – samverkan behöver öka både mellan marknadens aktörer och mellan olika projektskeden. Här har förstås politiken en roll att spela, när det gäller regelverk, överklaganderätt mm – men alla har ett ansvar, inte minst vi konsulter som behöver axla ett större ansvar och bli mer konsulterande än tidigare.

Branschens enskilt största utmaning just nu är kompetensförsörjning och även där skulle vi önska ett politiskt grepp för att få högskolan att anpassa sig mer till marknadens behov – liksom att snabbt få våra nya svenskar i produktion. Vi behöver även rekrytera bredare än vad vi gör, samt fånga upp kompetens från andra branscher. Vi landade i att ökad innovationsgrad, ett ökat hållbarhetsfokus och en ökad digitalisering kan göra oss mycket mer attraktiva som bransch.

Branschen har växt med hela 8% under 2015 – betydligt mer än tidigare – och företagen anger att det saknas ca 5 500 personer i branschen idag, vilket motsvarar en 10% ökning.

Vi befinner oss alltså på en glödhet marknad. Nu gäller det att göra det bästa av den stora efterfrågan och det stora intresse som vi ser kring våra tjänster.

Branschen och vi som företag har en gyllene chans att utvecklas mer än någonsin!

Nyheter
 

Nyheter

- av 237