Generalkonsult för förstudien till ny simhall i Varberg

Varbergs kommun genomför en förstudie för en ny bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde. Norconsult vann uppdraget som generalkonsult tack vare ett helhetskoncept för badanläggningar.

Publicerad: 2016-04-25

Vi har kunskap och kompetens från tidiga skeden till färdig byggnad och erbjuder spetskompetens inom samtliga aktuella teknikområden. I arbetet med förstudien medverkar många av Norconsults kompetenser t ex arkitektur, byggkonstruktörer, badvattenrening, ventilation och landskap. Förstudien beräknas vara klar efter sommaren 2016.

Kontaktpersoner

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare, Arkitektur
 
Profilbild för Fredrik Lööf
Fredrik Lööf
 
 
Nyheter
 

Nyheter

- av 237