Gemensamt utvecklingsarbete bidrar till en attraktiv och sund anläggningsbransch

Trafikverket anordnade Regionalt Anläggningsforum i Göteborg för att stärka dialogen i frågor som är centrala för utvecklingen av anläggningsbranschen. Bransch­organisa­tionen STD företräddes av Anna-Jeanette Larnelius från Norconsult.

Publicerad: 2016-06-03

Trafikverket anordnar regionala anläggningsforum två gånger per år på fyra olika orter i Sverige. Detta branschsamarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och STD driver ett antal utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå varav några är slutförda. Projekten spänner över olika områden bl a innovation, produktivitet och social hållbarhet. Konsulter, beställare och entreprenörer skapar gemensamma förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Deltagande företagsrepresentanter företräder respektive bransch­organisa­tion. I Göteborg företrädde Norconsults Anna-Jeanette Larnelius bransch­organisa­tionen STD. Under dagen fördes en dialog mellan deltagarna, där Anna-Jeanette tillförde värdefulla inspel från konsultbranschen.

Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
vVD, Affärsområdeschef Mark & Vatten
 

Nyheter

- av 237