Auktoriserad konsultbyrå

I takt med försäkringsbolagens ökade kostnader för vattenskador infördes 2005 ett branschregelverk gällande Säker Vatteninstallation. Sedan ett par veckor vi kan stoltsera med att vara Auktoriserat Konsultföretag, auktoriserat att projektera säkra vatteninstallationer.

Publicerad: 2016-12-15
Norconsult auktorisert konsultföretag

Norconsult åtar sig att projektera uppdrag över hela Sverige. Den nya auktorisationen för konsultfirmor garanterar för beställaren att vi projekterar enligt branschreglerna. Undermåliga installationer kostar försäkringsbolagen minst 5 miljarder per år vilket har resulterat i en högre premie alternativt lägre ersättning om branschreglerna inte följts. Därför kräver nu beställarna att hela uppdraget från projektering till montering görs av auktoriserad personal.

Berndt Hortlund och Ivan Antman, till vardags VVS-konsulter hos Norconsult, ägnar en del av sin arbetstid till att utbilda montörer över hela Sverige. Det finns cirka 20.000 certifierade montörer i Sverige och även om de är certifierade så måste deras certifiering uppdateras vart 5 år. Berndt och Ivan har även varit med och skrivit regelverket i AMA.

Profilbild för Ivan Antman
Ivan Antman
Installationsteknik
 
Profilbild för Berndt Hortlund
Berndt Hortlund
Teamchef, Installationsteknik
 
Nyheter
 

Nyheter

- av 237