Vi söker Landskapsarkitekt med inriktning mot infrastrukturprojekt

Nu söker vi en uppdragsledande/handläggande landskapsarkitekt med inriktning mot större infra­strukturprojekt till vårt huvudkontor i Göteborg. 

Publicerad: 2015-10-21


Du kommer att ingå i ett team som arbetar med ett mycket brett spektrum av uppdrag, från tidiga skeden till detaljerade rojekteringar. Uppdragen omfattar allt från större infrastrukturprojekt till projekteringar av offentliga miljöer, bostads­gårdar och idrottsanläggningar. En viktig arbetsuppgift för dig blir att vara en del av uppdragsorganisationen inom större infrastrukturuppdrag, där kommer du att arbeta både med gestaltning och MKBer.

Vill du veta mer? 
Läs hela annonsen här

Profilbild för Katrine Hermansson
Katrine Hermansson
Landskap
 

Nyheter

- av 78