Värden som skapar värde för vården

Locum är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med ansvar för över två miljoner kvadratmeter lokaler för vården i Stockholms län. Nu står företaget inför en utmaning utöver det vanliga: för att möta det växande vårdbehovet ska hela fastighetsbeståndets värde fördubblas inom en tioårsperiod.

Publicerad: 2015-06-29


I 26 kommuner runtom i Stockholmsområdet finns vårdbyggnader som Locum förvaltar. Det är till dem som mer än en femtedel av Sveriges befolkning vänder sig med allt från benbrott till tandvärk. Då åker de till exempel till de över hundra år gamla byggnaderna som är en del av Södertälje sjukhus, till Södersjuk-
husets lokaler (uppförda under andra världskriget) eller till Löwenströmska sjukhuset, med anor från 1800-talets början. Varenda byggnad i fastighets-
beståndet har en unik historia att berätta – och därmed ett unikt underhålls-
behov. Drift, underhåll och förvaltning är det som Locum ansvarar för.

– Varje år genomför vi mellan 800 och 1 000 projekt, säger Roland Nilsson, programchef på Locum.

Han är en av sammanlagt 300 anställda på Locum, som bildades 1991 och ägs av Stockholms läns landsting. Företagets slogan är "Värden för vården", ett dubbeltydigt budskap som väl speglar verksamheten genom att anspela både på värde och värd. Roland Nilsson är relativt ny inom företaget, men har inga problem med att definiera vad som gör Locum till en i hans ögon bra arbetsplats.

– Vi har en engagerad ledning och engagerade medarbetare. Vården är ju något som berör oss alla från födsel till död, något som bygger engagemang. Dessutom arbetar vi med samhällsnytta för väldigt många människor. 

Norconsult och Locum
Norconsult ansvarar för ombyggnaden av 30 000 kvadratmeter vid närsjukhuset Sollentuna sjukhus i samarbete med arkitektkontoret Semrén & Månsson. Under en treårsperiod ska sjukhuset byggas om till ett centrum för specialistvård och samverkan mellan olika vårdgivare. Det innebär ett flertal gemensamma funktioner, till exempel huvudentréer och reception. När sjukhuset står klart 2018 kommer det bland annat att finnas 230 vårdplatser, geriatrisk öppen- och slutenvård, husläkarmottagning, specialistvård samt röntgen och laboratorieverksamhet.

Läs hela artikeln i tidningen Norconsult Idag, genom att klicka här.

Profilbild för Lars Ylander
Lars Ylander
Arkitekter
 

Nyheter

- av 78