Unik borrning öppnar för dubbelspår

Det ska dras dubbelspårig järnväg i svåråtkomlig terräng runt Oslo. Norconsult har fått i uppdrag att undersöka marken längs delar av sträckan. En av utmaningarna: att borra på rekordstora vattendjup.

Publicerad: 2015-06-22

Tågtrafiken kring Oslo har länge behövt ett lyft. Med hjälp av dubbelspår längs alla knutpunkter runt staden ska tågen rulla betydligt smidigare än vad de gör i dag.

Projektet heter Inter City och drogs igång redan i början av nittiotalet. Målet är att förkorta restiderna för all tågtrafik inom en radie på fem till åtta mil från Oslo. Vissa sträckor är redan avklarade medan andra fortfarande befinner sig i planeringsfasen eller håller på att byggas ut. Nyligen anslog den norska regeringen mer pengar för att påskynda projektet så att alla sträckor är färdigbyggda till 2030 – och i somras blev det klart att Norconsult får bidra med sin kompetens. Dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik har fått i uppdrag att sondera och ta prover längs den norra sträckan av banan mellan Eidsvoll och Hamar. 

– Vi mäter motståndet i marken och hur djupt det är till berg, säger Markus Mangsten, produktionschef på Norconsult Fältgeoteknik i Norge.

– När vi stöter på det vi tror är berg borrar vi ytterligare tre meter innan vi klassar det som berg. Den här proceduren upprepar vi i vartenda sonderingshål för att få fram vad det är för typ av material på vägen ner och var bergets nivå ligger.

Under arbetets gång kommer man också att ta lerprover för att beräkna stabiliteten. Detta har man som utgångspunkt när man senare ska till exempel beräkna sättningar och bestämma sig för hur man ska schakta eller påla.

– Stora lermängder är alltid jobbiga eftersom lera med dålig hållfasthet är dyr att grundlägga på. Det krävs mycket förstärkning för att leran ska klara lasterna som en järnväg utsätter den för. Det är samma sak om du stöter på en massa sand. Den är inte heller lätt att schakta i utan att det rasar, säger Markus Mangsten.

Läs hela artikeln i tidningen Norconsult Idag, genom att klicka här.

Profilbild för Markus Mangsten
Markus Mangsten
Team Grunnboring
 

Nyheter

- av 237