Stadsarkitektträff 22 maj 2015

Fredagen 22 maj hade Norconsult en välbesökt Stadsarkitektträff på temat Sociala konsekvensanalyser – till vilken nytta? Deltagare från kommuner i regionen och privata byggbolag fick lyssna till förmiddagens föreläsare som bland annat beskrev den sociala konsekvensanalysens historik, hur arbetet med frågorna har utvecklats de senaste 10 åren och hur vi mer konkret arbetar med frågorna idag. 

Publicerad: 2015-05-27


Sören Olsson, professor vid Göteborgs Universitet, inledde förmiddagen med att berätta om historiken kring de sociala konsekvensanalyserna, att begreppet dök upp i statliga utredningar under 90-talet, och perspektiv på begreppet social hållbarhet.

Ulrika Lundquist, arkitekt, SBK Göteborg Stad, beskrev hur staden arbetar med sociala aspekter och barnperspektivet i stadsutvecklingen. Ulrika visade även exempel på verktyg som Göteborgs Stad har arbetat fram som hjälpmedel i arbetet med social hållbarhet.

Joanna Hagstedt, planarkitekt SBK Göteborg Stad, invigde oss i arbetet med Västlänken där hon beskrev projektet i stort och sedan varför det sociala perspektivet är så viktigt i detta projekt.

Moa Lipschütz, kulturgeograf på Norconsult avslutade förmiddagen med resultatet av den sociala konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen för Västlänken som har arbetats fram.

Vi fick med oss flera värdefulla och konkreta tips från förmiddagens föreläsningar. Träffen avslutades med en gemensam vegetarisk lunch och fortsatta samtal kring borden!


Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 78