Stadsarkitektträff - ”Projektrevy med inspiration från kommuner i regionen”

Den 9 oktober arrangerade Norconsult en Stadsarkitektträff på temat ”Projektrevy med inspiration från kommuner i regionen”. Deltagarna fick lyssna till och inspireras av sina kollegor i regionen, när de berättade om genomförda eller planerade projekt.

Publicerad: 2015-10-12


Dagen inleddes med att Elin Johansson och Eva Örneblad från Kungsbacka kommun berättade om sitt arbete med utvärdering bland de boende i två färdigbyggda bostadsområden, Aranäs stadsdel och Tölö ängar.

Daniel Rutgersson från Tjörns kommun beskrev arbetet med detaljplan Buskär, där man bland annat tagits stor hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. I arbetet med att ta fram detaljplanen har vi på Norconsult varit delaktiga.

I Kungälvs kommun har man arbetat med gestaltningsprinciper i centrum och gestaltningsprogram i samverkan i Kongahälla, vilket Matilda Svenning och Monica Wincentson från kommunen berättade mer om.

Avslutningsvis berättade Joanna Hagstedt, ny planchef i Ale kommun, om vilka stadsbyggnadsprojekt som är på gång i Ale.

Vi fick med oss flera värdefulla och konkreta tips från förmiddagens föreläsningar. Träffen avslutades med en gemensam vegetarisk lunch och fortsatta samtal kring borden!

Nästa Stadsarkitektträff är planerad till 4 december.

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 237