Stadsarkitektträff - ”Planering inför större infrastruktur­projekt"

Den 4 december arrangerade Norconsult den fjärde Stadsarkitektträffen för året i Göteborg. Det var impo­nerande att alla deltagarna trotsade stormen Helga, som drog in över staden! Temat för dagen var ”Planering inför större infrastrukturprojekt". Deltagarna fick lyssna till erfarenheter från större infrastrukturprojekt/ stadsutvecklingsprojekt.

Publicerad: 2015-12-04


Dagen inleddes med Katja Ketola och Simon Wallqvist från Göteborgs Stad, som berättade om det pågående arbetet med stadsutvecklingsprogrammet för Centralen-området. Sedan berättade Maria Hagelberg från Varbergs kommun om arbetet med planeringen av Varbergstunneln.

Fortsättningsvis fick vi höra mer från Michaela Kleman och Lotta Kjällström från Härryda kommun, om Götalandsbanan, som är planerad att gå genom centrala Mölnlycke och ett nytt samhälle i Landvetter Södra. Avslutningsvis berättade David Lindvert från Norconsult om utmaningarna vid utbyggnaden av Hisingsleden.

Vi fick med oss en mängd värdefulla och konkreta tips från förmiddagens föreläsningar. Träffen avslutades med en gemensam vegetarisk lunch och fortsatta samtal kring borden!


Nästa Stadsarkitektträff arrangeras den 26 februari, då med temat innovation i samhällsplaneringen. Bland annat kommer Norconsults innovationschef Sebastiano Lombardo och berättar med om vår Innovationsprocess.

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 78