Så skapas rum för ljud

Att utforma en konsertsal med bästa möjliga akustik kräver mycket arbete. Det första en akustiker gör är att titta på lokalens höjd, bredd och djup. Lite förenklat kan man dela in konsertsalar i ”skolådor” och ”vingårdar”.

Publicerad: 2015-05-20


– Den skolådeformade salen är avlång och sidoväggarna får ljudet att omsluta publiken. Samtidigt är den höga ljudnivån nära orkestern en nackdel, säger Mats Olsson, akustiker på Norconsult.

– I en vingård är rummet format som en solfjäder. Då blir ljudnivån på scenen lägre, eftersom det är större avstånd mellan sidoväggarna. En sådan sal kräver fler reflekterande ytor för att ljudet ska spridas.

Norconsults akustiker räknas till Europas främsta och anlitas ofta redan i ritningsfasen. Första steget för en akustiker är att göra en 3D-ritning av salen där allt från material till inredning och paneler på väggarna finns med. Denna modell flyttas sedan till ett beräkningsprogram som kan simulera ljud och dess karaktär för att se hur ljudvågorna kommer att färdas i rummet. För att balansera ljudkällorna används absorbenter som "äter ljud" samt diffusorer med förmåga att sprida ljud. Ofta byggs konsertsalar i betong, även om detta inte syns, eftersom tunga material inte absorberar ljud.

– En avgörande detalj vid planeringen är vilken sorts musik som ska framföras i salen, säger Mats Olsson.

Klassisk musik har till exempel två sekunders efterklangstid, vilket är den ungefärliga tid det tar för ljudet att tystna. För rock och pop vill man ha en efterklangstid på under en sekund. De flesta konsertsalar byggs dock med varierbar akustik. Genom att till exempel föra ner ljudabsorberande textilier från taket och längs väggarna kan man anpassa salen efter olika typer av musik.

 

Profilbild för Mats Lundgren
Mats Lundgren
Uppdragsledare, Team Akustikon
 

Nyheter

- av 78