Nu söker vi en uppdragsledare inom miljö/deponier/tillstånd

Gruppen arbetar brett med miljöfrågor inom förorenad mark, MKB, förorenade byggnader samt naturvårdsinventering. Kunderna finns främst inom Kommuner och i växande grad även från Energibolag.

Publicerad: 2015-09-25

Uppdragsledaren skall ha sitt fokus på deponier eller tillstånd gärna i kombination med förorenad mark. Arbetet är väldigt flexibelt och erbjuder både fält samt kontorsarbete. Du kommer arbeta med många olika typer av projekt och i nära samarbete med kollegor inom andra kompetensområden.

 

Läs hela annonsen

 

Nyheter
 

Nyheter

- av 78