Rätt flöde stoppar legionella

Varje år rapporteras ett hundratal fall av legionärssjuka i Sverige. Det faktiska antalet smittade kan vara tio gånger så stort. Stefan Lorenz på Norconsult är en av de ledande experterna på hur man kan bygga bort riskerna för sjukdomen. – Ofta har driftpersonal på sjukhus, simhallar och skolor inte förstått innebörden, men när de lyssnar på våra råd brukar det gå upp ett ljus, säger han.

Publicerad: 2015-05-07


Norconsultingenjören Stefan Lorenz var länge drift ansvarig för tre av sjukhusen i Norrbottens läns landsting. Under hans tid drabbades vården av tre utbrott av legionärssjuka, orsakad av bakterien legionella, och Stefan Lorenz ledde ett omfattande arbete för att komma till rätta med problemen. Numera arbetar han på Norconsult med att få bygg- och VVS-branschen att anamma hans principer för legionellafria vattensystem.

– Alla stora anläggningar där man inte har ständigt vattenflöde ligger i farozonen, säger Stefan Lorenz. Det kan vara sjukhus, skolor, simhallar och liknande.

Legionella är en lurig bakterie. Ingen kände till den före , då en samling amerikanska krigsveteraner plötsligt insjuknade under ett konvent i Philadelphia. Flera insjuknade och dog i symptom som liknade lunginflammation. När bakterien isolerats och fått namnet Legionella upptäcktes att den faktiskt är ganska vanlig. Den finns i dammar och sjöar men kan växa även i vattentankar och vattenledningar.

Bakterien smittar som aerosol, alltså vattenånga. Sverige har årligen ett hundratal fall av legionärssjuka och internationella studier visar att mellan fem och 30 procent av de smittade dör av sin sjukdom.

– För att drabbas av sjukdomen krävs som regel att man har nedsatt immunförsvar. Friska personer har inga problem att klara av bakterien, men för åldringar eller cancerpatienter kan den få allvarliga följder.

En mildare form av legionärssjukan kallas Pontiacfeber och är en influensaliknande sjukdom som kan drabba fullt friska personer. Om man till exempel åker till sommarstugan, där vattnet stått stilla i ledningarna en längre tid, och drabbas av feber och snuva kan det handla om Pontiacfeber orsakad av legionella- bakterier. Fall av Pontiacfeber syns oftast inte i statistiken eftersom den drabbade bara upplever att han eller hon har fått en rejäl förkylning.

JUST NU ARBETAR Norconsult med ett uppdrag för Radiumhospitalet i Oslo, som för ett och ett halvt år sedan drabbades av en handfull fall av legionärssjuka. Stefan Lorenz fick först övertyga sjukhuschefen om att det inte skulle räcka med att rena vattensystemet med hjälp av klorering. I stället gäller det att se till att vattnet i ledningarna håller rätt temperatur och att ha regelbunden cirkulation i systemet.

– Bakterien är ofarlig upp till 20 grader, men mellan 20 och 40 grader sker en våldsam tillväxt. Det viktiga är att se över kallvattensystemet och att vatten inte blir stående. Det kan ske i brandposter, ögonduschar, sprinklersystem eller i gamla blindledningar som inte blivit kapade och stängda på rätt sätt. Så fort vatten står stilla en längre tid ökar temperaturen och därmed risken för tillväxt.

Norconsult förespråkar en lösning där man installerar magnetventiler som öppnas automatiskt när temperaturen på kallvattnet blir för hög. Då dräneras det varma vattnet bort och systemet fylls på med nytt kallvatten. Eftersom vatten klassas som livsmedel är kraven på smittfria vattensystem retroaktiva; även gamla system måste uppdateras till modern och säker standard. Marknaden för förbättringar är stor men kostnaderna för ägare eller huvudman kan bli höga. Stefan Lorenz minns den norska sjukhusledningens reaktion när den insåg att ombyggnationen skulle kosta flera miljoner kronor.

– Men när jag förklarade vad konsekvenserna kunde bli var beskedet "fixa det!". Norconsult arbetar just nu med att sprida kompetensen i företaget, för att kunna möta efterfrågan.

– Våra idéer har anammats i Stockholm, Malmö och på flera andra ställen i Sverige, säger Stefan Lorenz. Även i Norge finns mycket att göra, så jag tror att vi kommer ha att göra ett bra tag framöver.

Stefan Lorenz
Uppdragsledare, Team Installationsteknik
 

Nyheter

- av 78