Rasmus började på Norconsult efter exjobbet

Rasmus Trygg gjorde sitt exjobb på Norconsult 2013. Direkt efter Rasmus och hans studiekamrat redovisat sitt exjobbet började han på Team Geoteknik på Norconsult. Och det är inget han ångrar.

Publicerad: 2015-12-10

Rasmus och hans studiekamrat mailade Bernhard Gervide Eckel, teamchef på Team Geoteknik och frågade om de kunde göra sitt exjobb på Norconsult. De visste redan inom vilket område de ville jobba och tillsammans med Bernhard pratade de ihop sig så att exjobbet stämde både för dem och för Norconsult.

Exjobbet handlade bla om modulering av lera i ett FEM-verktyg där de beräknade horisontella rörelser kring ett schakt.

- Exjobbsarbetet fungerade väldigt bra. Vi fick all stöttning vi behövde, berättar Rasmus. Vi satt och jobbade på Norconsult i ett halvår och trivdes bra med personalen på Team Geoteknik. Samtidigt fick vi en väldigt positiv uppfattning av företaget som helhet, fortsätter han. När jag fick möjligheten att börja på Norconsult var beslutet enkelt. Jag tror att vi redovisade exjobbet på fredagen och sedan började jag jobba på måndagen.

                   "Jag tror att vi redovisade exjobbet på fredagen 
                       och sedan började jag jobba på måndagen."


Rasmus och hans studiekamrat fick ytterligare kvittens på att de gjort ett bra exjobb. På Grundläggningsdagen 2014 tilldelades de SGF:s pris för årets exjobb inom geoteknik 2013.

Att Norconsult har ett stort geotekniskt team där personalen har olika inriktning låg med i vågskålen när Rasmus valde Norconsult. Dessutom tycker han att det är spännande att man använder nya verktyg i sina beräkningsarbeten.

Idag, 1 ½ år senare jobbar Rasmus som handläggande geotekniker, vilket innebär att han gör beräkningar och skriver rapporter. Han har projekterat detaljplaner, grundläggning till hus, stödkonstruktioner och även jobbat mycket med ett hamnprojekt.

På frågan om han fortfarande trivs kommer svaret spontant.
- Jag trivs väldigt bra på Norconsult och känner att jag hela tiden utvecklas i min yrkesroll.

 

Profilbild för Malin Roos
Malin Roos
Team HR
 

Nyheter

- av 78