Norconsult gör geoteknisk undersökning för Karlatornet

En förprövning gällande detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsgatan i Göteborg pågår. Området ligger mellan Lindholmen Science Park och Ramberget i anslutning till Lindholmsallén och kommer att kallas Karlavagnsplatsen. Norconsult har fått uppdraget av Serneke Projektstyrning AB att göra en geoteknisk undersökning för såväl detaljplan som system­handling för samtliga byggnationer inom detaljplanen. 

Publicerad: 2015-09-07

Planen skall möjliggöra byggandet av bland annat 1 600-2 000 bostäder men också centrum­funktioner med mera, inklusive en cirka 266 meter hög skyskrapa, Karlatornet, som ska bli Nordens högsta hus. Byggnaden ska stå klar 2019 och hela området runtomkring höghuset ska vara klart till Göteborgs 400-års jubileum 2021.

Norconsult har även fått i uppdrag att genom­föra en miljöteknisk markundersökning för fastigheterna mellan Karlavagnsgatan och Hamnbanan. Inom området finns mäktiga lerlager varför utredningarna kommer att fokusera på hur detta gigantiska projekt skall
kunna genomföras med avseende på schakt,
grundläggning och omgivningspåverkan med mera.


Profilbild för Bengt Askmar
Bengt Askmar
Team Geoteknik
 

Nyheter

- av 78