Norconsult scannar Stegeborgs slottsruin

En stor del av den 600 år gamla slottsruinen Stegeborg utanför Söderköping har rasat. För att kunna förutse och förhindra ytterligare ras har Norconsult fått i uppdrag att genomföra en laserskanning av ruinen.

Publicerad: 2015-09-23 Senast uppdaterad: 2017-02-16


Stegeborgs slottsruin ligger belägen på en liten ö i Slätbaken, utanför Söder­köping, nära inloppet till Göta Kanal. Ruinen uppfördes under 1400-talet och var under medeltiden ett av Sveriges viktigaste fästen samt kungligt slott fram till 1600-talet.

I maj 2014 rasade plötsligt en stor del av muren på slottsruinen och återupp­byggnaden av denna är nu i full gång. Anledningen till att muren rasade var på grund av att den expanderade och nu ska man förhindra att ytterligare ras sker. Vi genomförde terresterlaserskanning (TLS) på 70 positioner under tre tillfällen. För att täcka de delar som inte kunde nås med laserskannern från marken. Vi har även fotograferat ruinen och omkringliggande mark med ett obemannat flygfarkostsystem, Unmanned Aircraft System (UAS).

Skanning från alla positioner sattes samman till ett homogent punktmoln för hela slottsruinen. Och utifrån fotograferingen med UAS har vi tagit fram ett fotorealistiskt punktmoln som har slagits ihop med data från TLS till ett övergripande punktmoln som representerar hela slottsruinen samt den omkringliggande marken.

Läs mer om hur vi arbetar med laserskanning här.

Profilbild för Yuriy Reshetyuk
Yuriy Reshetyuk
Team Kart & Mät
 

Nyheter

- av 78