Norconsult projekterar utomhusmiljö i Stora Ursvik

Vi har fått i uppdrag att projektera systemhandling och förfrågningsunderlag för parker, mötesplatser, gångstråk och trädplanteringar på gator i Stora Ursvik.

Publicerad: 2015-11-11

Stadsdelen ligger i Sundbyberg och är ett stadsbyggnadsprojekt som startade 2005. Utbyggnaden sker etappvis på mark som tillhört Försvarets forsknings­anstalt.

Vårt uppdrag avser Detaljplan 3 där bland annat lekplatsen Forskarparken ingår. För lekplatsen tar vi förutom systemhandlingar och förfrågningsunderlag även fram programhandlingar. Denna del av projektet innebär en hel del utmaningar vad gäller tillgängligheten då området är kuperat.

Stadsdelen Stora Ursvik byggs etappvis beräknas vara klar år 2025 och då kommer här finnas drygt 6 500 bostäder och cirka 15 000 boende men också en hel del kommersiella lokaler.

Profilbild för Lottie Blomgren
Lottie Blomgren
Teamchef, Team Landskap
 

Nyheter

- av 78