Norconsult gör Avenyn vackrare

Göteborg växer och det är mycket som ska byggas om och byggas ut. Kommunen vill skapa en grön och nära storstad. I denna satsning kommer man att rusta upp Avenyn och Götaplatsen.

Publicerad: 2015-10-21


Den första etappen i upprustningen av Avenyn startar nu i början av november med nedre Götaplatsen, mellan Berzeliigatan och Geijersgatan. Som ett första steg mot att skapa en sammanhängande torgyta av nedre och övre Götaplatsen kommer man att göra om hela området mellan Stadsbiblioteket och biografen Göta. Ytskikten byts mot svart diabas med ljusplattor utspridda som stjärnor på en nattsvart himmel. Belysning, skyltning och utrustning byts ut. Gatan smalnas av genom att bredda mittremsan där ett ljus- och vattenspel kommer att anläggas. Norconsult svarar för projekteringen.

Installationen kommer dock att anpassas till de förutsättningar som finns på Avenyn. Vi på Norconsult har fått i uppdrag att projektera ombyggnaden och ljus- och vatten installationen. Våra landskaps­arkitekter, VA-tekniker och väg-projektörer medverkar. Ombygg­nationen är planerad att stå klar den 29 april 2016, lagom till den årliga Chalmerscortegen och andra arrangemang somarrangeras under våren.

Profilbild för Maria Ericsson
Maria Ericsson
Team Landskap
 

Nyheter

- av 237