Norconsult förstärker Stockholmskontoret ytterligare

Vi ökar stadigt vår marknadsandel i regionen. Därför förstärker vi oss med två teamchefer. Vi har haft några år med god utveckling och idag har vi ca 80 personer som sitter på Norconsult i Stockholm.

Publicerad: 2015-12-15 Senast uppdaterad: 2015-12-16

Lottie Blomgren är teamchef för det nybildade landskapsteamet i Stockholm. Lottie är Landskapsarkitekt och kommer närmast från Cedervall arkitekter. Där har hon arbetat som uppdragsansvarig landskapsarkitekt och avdelningschef/teamledare för deras landskapsgrupp. Lottie har bred erfarenhet från bland annat skolor, bostadsområden och parker. Hon är även flitigt anlitad som föreläsare om barns utemiljö inom för- och grundskola.

Åsa Kolsunds är teamchef för Team Miljö & Säkerhet. Åsa är agronom i botten och kommer närmast från Svenska kraftnät. I sin roll som projektledare har hon arbetat med MKB och tillstånd för riktigt stora investeringsprojekt. Hon har dessutom stor erfarenhet av projektering och upphandling av konsulter, entreprenader, kontrollprogram, åtgärdsplaner och markåtkomstfrågor. Erfarenheter som är till stor nytta i hennes nya tjänst.

- I och med rekryteringen av Åsa och Lottie, stärker vi vår samlade kompetens i Stockholm. Det ger oss dessutom goda möjligheter till vidare utveckling i Stockholmsområdet, säger Anna-Jeanette Larnelius, affärsområdeschef Mark & Vatten.

Åsa Kolsunds och Lottie Blomgren tillträdde sina tjänster 1 december.

Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
vVD, Affärsområdeschef Mark & Vatten
 

Nyheter

- av 78