Innovationsprocess hjälper Trafikverket att göra stora besparingar

Hisingsleden ska byggas om från 2-fältig väg till 4-fältig väg med planskilda korsningar och Norconsult insåg direkt att deras innovationsprocess skulle hjälpa Trafikverket att välja de bästa lösningarna och samtidigt spara pengar.

Publicerad: 2015-04-27

Hisingsleden 2014Norconsult vann under våren 2014 upphandlingen om att ta fram en vägplan för utbyggnad av Hisingsleden i Göteborg. Målet med projektet är att få bort tung trafik och trafik med farligt gods från Lundbyleden i Göteborg och samtidigt öka kapaciteten av trafik till stora målpunkter såsom Göteborgs hamn och Volvo.

Under skissfasen samlades ett 20-tal personer för en innovations-workshop där målet var att generera idéer till lösningar för den nya leden. Projektledare och sakkunniga från Trafikverket, sakkunniga från Göteborgs stad samt konsulter från Norconsults Team Trafik och Team Väg & Järnvägsteknik deltog.

Hisingsleden 3DUnder workshopen togs ca 100 idéer fram som dokumenterades med skisser. Idéerna utvär­derades både gällande pris och enligt ett antal fördefinierade kriterier vilket resulterade i att förslagen kunnat rangordnas. Till sist presen­terades de bästa idéerna för Trafikverket som fick ett väl underbyggt beslutsunderlag att gå vidare med.

Genom att arbeta med Norconsults Innovationsprocess kan Trafikverket redan konstatera att man sparat många miljoner. Deltagarna från Trafikverket var mycket nöjda med arbetssättet och konstaterade att fler projekt borde startas med en innovationsprocess.

Arbetet på Norconsult fortskrider och en vägplan kommer att vara klar för samråd i slutet på året. Planerad byggstart är 2017-2018.

Läs mer om Norconsults Innovationsprocess

Profilbild för Elisabeth Setterstig
Elisabeth Setterstig
Team Väg- och järnvägsteknik
 

Nyheter

- av 78