Harmoni och styrka

Ekenbergsbron förbinder tvärbanan mellan Sundbyberg och Solna och har nominerats till Stålbyggnadspriset 2015.  Järnvägsbron är ritad av Norconsults arkitekt Dan Johansson. Kravet från beställaren var en fackverksbro, en metod som används där man vill ha låg vikt i kombination med god bärighet, i stål och han utformade den som en klassisk järnvägsbro.

Publicerad: 2015-07-02


– Jag ville skapa intrycket av en spänstig och lätt bro, säger Dan Johansson. Insidan, som man ser från spårvagnen, är engelskt röd men ser man bron från sidan är den grå, så att den smälter in i omgivningen.

Ekenbergsbron ingår i Storstockholms Lokaltrafiks utbyggnad av tvärbanan från Alvik till Sundbyberg och Solna. Den består dels av en fackverksbro, med 76 meters spännvidd, över spårområdet och dels av en 120 meter lång anslutande betongbro.

– För att göra fackverksbron mer harmonisk förenade jag alla knutpunkter med samma radie, fortsätter Dan Johansson.

Vid monteringen kom brodelarna med lastbil från Polen och sattes ihop i anslutning till platsen. Även lyftkranen – Nordens största mobila kran – anlände i delar och fick monteras vid ankomst. Den 320 ton tunga bron lyftes på plats i ett enda stycke, men trots att lyftet var ett av det hittills mest avancerade i Sverige blev uppehållet i trafiken inte längre än tre och en halv timme. Exakt datum och klockslag för monteringen hade bestämts redan två år i förväg.


Ekenbergsbron
Sträckning: Tvärbanan över Mälarbanan mellan Sundbyberg och Solna.
Beställare: Storstockholms Lokaltrafik AB.
Aktörer: Arkitekt Dan Johansson, stålkonstruktör Lars Erik Lundenberg och WSP.
Brotyp: Dubbelspårig fackverksbro i stål (320 ton tung och 70 meter lång).
Projektstart: 2007
Invigning: 2011

Profilbild för Dan Johansson
Dan Johansson
Team Arkitekter
 

Nyheter

- av 78