Workshop om energieffektivt byggande i Kuwait

I början av december genomförde Norconsult en workshop i Kuwait som ligger till grund för en rapport som Norconsult och Bengt Dahlgren ska ta fram innehållande grundläggande riktlinjer för energieffektivt byggande.

Publicerad: 2015-01-13

Två representanter från marknadsområde Arkitektur och Bygg samt Samhällsplanering var på plats i Kuwait för att träffa arkitekter och ingenjörer från Kuwait Oil Company (KOC). Syftet var att tillsammans diskutera hur KOC:s framtida byggnader kan planeras och byggas på ett mer miljövänligt samt energieffektivt sätt.

Workshop Kuwait

Workshopen genomfördes i samarbete med Bengt Dahlgren och workshopens diskussioner ligger nu till grund för en rapport som Norconsult och Bengt Dahlgren ska ta fram innehållande grundläggande riktlinjer för energieffektivt byggande. Huvudfokus ligger på design, byggnadsfysik och tekniska system och stor vikt har lagts vid att vidareutveckla den byggnadstradition som finns i landet till ett modernare och mer miljövänligt byggande.

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering
 

Nyheter

- av 237