Gestaltning kring Ängsjö motionscentral

Nuvarande motionscentral är förhållandevis enkel och ska rivas till förmån för en ny större och mer komplett motionscentral. Norconsult har fått uppdraget att gestalta och projektera marken kring den nya motionscentralen.

Publicerad: 2015-11-09 Senast uppdaterad: 2015-11-09

I början av 1970-talet beslutade Järfälla kommun att satsa på Ängsjö med syfte att öka servicen för besökarna och göra det tillgängligt för fler personer. Resultatet blev att serveringsmöjligheterna byggdes ut i huvudbyggnaden, en motionscentral med bastu byggdes, en badvik gjordes i ordning och parkeringsmöjligheterna förbättrades. Man anlade fler motionsslingor och en mindre skidbacke gjordes i ordning.

Verksamheten utvecklades sedan stegvis med kanotuthyrning, friluftsdagar för skolor, sommarkolonier, lägerskolor med mera, fram till det friluftsområde som finns idag. Planen är nu att utveckla verksamheten ytterligare. Det har visat sig vara billigare att riva den gamla byggnaden och bygga en ny.

Byggnaden kommer att placeras i naturskön miljö med utsikt över Mälaren och Norconsult arbetar med anpassning av byggnaden till landskapet och gestaltning av vistelseytor i anslutning till byggnaden.

Profilbild för Lottie Blomgren
Lottie Blomgren
Teamchef, Team Landskap
 

Nyheter

- av 237