Stadsarkitektträff hos Norconsult

Bygg fler bostäder var temat när 50 planerare och exploatörer från kommunal och privat sida i Göteborgsregionen samlades hos Norconsult. Genom att lyssna till varandras erfarenheter av och perspektiv på planeringsprocessen kan vi ha nått ett steg närmre resultat.

Publicerad: 2014-10-05 Senast uppdaterad: 2014-10-13

Lina Lindquist som är projektutvecklingschef på Peab resonerade kring hur en ökad förståelse för våra olika roller kan göra processen enklare och smidigare. Att få in den framtida kundens perspektiv är en viktig fråga redan i diskussionen kring detaljplanen.

Projektutvecklaren Johan Wiman på Myresjöhus lyfte vikten av att ifrågasätta de planeringsverktyg vi har idag och hur vi använder dem.

Behöver så mycket styras eller görs det av rädsla? Maria Paulson på kommunala bolaget Familjebostäder berättade om erfarenheter genom hela byggprocessen, från markanvisning, till samarbetet under planprocessen ända in till projekteringen av bostäderna. Ökade resurser och möjlighet att ta in konsulter var förslag till lösningar för att få till stånd mer bostäder.

Rikard Ljunggren från Fastighetsägarna, ansvarig för näringspolitiken i Göteborg och Göteborgsregionen, gav en beskrivande redovisning av utvecklingen i de tre storstadsregionerna och tryckte på vikten av en stark regionskärna som gynnsam för utvecklingen i hela regionen.

Efter vissa provocerande inlägg, ögonöppnare och paneldebatt blev diskussionen lång vid den avslutande lunchen. Det blev en förmiddag som bidrog till inblick i exploatörernas roll och situation i planeringen och förhoppningsvis bättre dialoger vid framtida planeringsmöten runt om i regionen.

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 78