Reinertsen, Rejlers och Norconsult samarbetar kring stora järnvägsprojekt

Nu utökar Reinertsen, Rejlers och Norconsult sitt samarbete för att kunna erbjuda ett komplett tjänsteutbud när nya satsningar inom infrastrukturområdet drar igång. Flera lyckade projekt banar väg för fortsatta framgångar.

Publicerad: 2014-11-18
Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana
 

Ett antal projekt pågår redan där konsulter från de tre bolagen arbetar sida vid sida. Förbättringsåtgärder på sträckan Trelleborg – Lockarp är ett, kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder vid Frykdalsbanan ett annat. Bolagen är även involverade i kontaktledningsupprustningen mellan Moholm-Falköping.

Fotograf: Carl-Frederic Salicath, Rejlers

 

Samarbetet kommer framöver att ske under namnet R2N Civil Engineering. I samarbetet erbjuds ett heltäckande utbud av kompetensen inom bland annat anläggning, bro, bygg, mark, miljö och BEST (bana, el, signal och tele). För ytterligare information kontakta:

Tomas Ölvebring, kontorschef Rejlers, +46 70 322 19 71
John Minkhe, affärsområdeschef infrastruktur, Reinertsen, +47 404 53 111
Johan Sivengård, Affärsområdeschef Väg & Bana, Norconsult, +46 73 079 50 33

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana
 

Nyheter

- av 78