Invigning av väg 27 förbi Gislaved

Den 11 oktober invigdes väg 27 som sträcker sig förbi Gislaved. Norconsult har sedan 2011 bidragit med kompetenser inom Vägteknik, Geoteknik, VA-teknik, Miljö, Projekt- och byggledning och Bro. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats och klippte bandet på invigningen.

Publicerad: 2013-10-16 Senast uppdaterad: 2014-06-03

När Trafikverket byggde om väg 27 förbi Gislaved och delvis förbi Anderstorp anlitades Norconsult för att leda och samordna projekteringen av vägar och broar. Projektet omfattade bland annat en mötesfri landsväg – vilket ökar säkerheten, förkortar restider och ökar framkomligheten. Dessutom förbättras trafiksituationen inne i Gislaved. Inom ramarna för projektet har det byggts nytt, breddats och byggts om. Projektet har drivits i form av totalentreprenad, en arbetsform som ska förbättra samspelet mellan branschens aktörer.

Trafikverket har lämnat ett enklare underlag till entreprenören, Svevia, som i sin tur anlitat Norconsult för upprättande av bygghandlingar. Arbetsformen innebär att vi som projektörer kommer närmare verkligheten och får direkt feedback på vårt arbete. Vad gäller ombyggnationen av väg 27 har dialogen med Svevia varit tät och givande och vi har med gemensamma krafter försökt nå bästa möjliga resultat.

Den 11 oktober invigdes alltså vägen som beräknas spara 5 minuters restid för den som kör genom Gislaved. Dessutom kommer trafikmiljön bli en helt annan inne i samhället. Det kommer att bli bättre för de boende och oskyddade trafikanter, att slippa den tunga trafiken som kör genom orten.

100-tals personer var på plats när Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd klippte bandet på invigningen.

Läs mer och se filmklipp från invigningen här.

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Teamchef, Väg- och järnvägsteknik
 

Nyheter

- av 237