Givande samarbete med högskolorna

Varje år tar Norconsult in ett tjugotal studenter som får praktisera och göra sina examensarbeten på företaget. Dessa samarbeten mellan högskolorna och Norconsult är enormt givande för båda parter.

Publicerad: 2014-08-12 Senast uppdaterad: 2017-01-12

– Vi håller oss à jour med vad som sker i forskningsvärlden, vilket är viktigt ur såväl medarbetar- som kundperspektiv. Dessutom har studenterna en föryngrande kraft och kommer med nya idéer, säger Victoria Alario, HR-chef på Norconsult.

Två professorer och flera andra medarbetare föreläser på högskolor och universitet runt om i landet.

– På så sätt får vi möjlighet att påverka innehåll och utveckling i utbildningarna efter de krav vi ser på marknaden i dag och i framtiden, säger Victoria Alario.

Profilbild för Malin Roos
Malin Roos
tf. HR-chef
 

Nyheter

- av 78