Bästa examensarbetet gick till Norconsults ex-jobbare

SGF – Svenska Geotekniska Föreningens nomineringskommitté fick en svettig kväll den 12 mars, innan de kunde enas om en vinnare för bästa ex-jobb 2013. Priset gick till slut till Simon Dawd och Rasmus Trygg, som läst på Chalmers Tekniska Högskola och gjort sitt examensarbete på team Geoteknik i Göteborg.

Publicerad: 2014-03-19 Senast uppdaterad: 2017-04-07

Examensarbetet är ett riktigt lyckat samarbete mellan Norconsult och Chalmers Tekniska Högskola. Handledare på Chalmers var Minna Karstunen som är professor vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen geoteknik. Handledare på Norconsult var Bernhard Gervide Eckel, teamchef på Geoteknik, samt Joel Wessman, Geotekniker. Vi vill passa på att tacka för ett gott samarbete.

Valet av bästa examensarbete 2013 motiverades på följande sätt:
"Examensarbetet är väl genomarbetet, strukturerat och behandlar ett område som är högst aktuellt i vårt samhällsbyggande. Arbetet kommuniceras på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, muntligen såväl som skriftligen. Arbetet har resulterat i en väl presenterad studie som validerar beräknade resultat med fältdata."

Norconsult Sverige
 

Nyheter

- av 78