Samarbetar för att få utveckla höghastighetsjärnväg

Reinertsen, Rejlers och Norconsult vill vara med på tåget när den framtida höghastighetsjärnvägen i Sverige växer fram. Nu förstärks den svensknorska trion R2N med tyska Deutsche Bahn International (DBI). Tillsammans tas krafttag för att få projektera och anlägga järnväg för snabba tåg.

Publicerad: 2014-11-21
Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana
 

– I många av de stora satsningarna som görs för att utveckla vår infrastruktur krävs det att de tekniska konsultbolagen samarbetar och tar ansvar för helheten, säger John Minkhe på Reinertsen.

Under 2013 var Rejlers med och ledde arbetet med att utveckla en systemstandard för ny stambana med höghastighetsjärnväg. DBI har erfarenhet från utbyggnaden av höghastighetsjärnväg i Tyskland, Kina och Taiwan. Tillsammans med Reinertsen och Norconsult kan ett komplett tjänsteutbud erbjudas på den svenska marknaden.

– Det känns helt rätt att vi tar gemensamma tag för att få vara med och utveckla höghastighetsjärnväg. Både Sverige och Tyskland lever på en avreglerad järnvägsmarknad med samma typ av krav och förutsättningar, säger Laszlo Sarközi på Rejlers.

– Vi kompletterar varandra och arbetar bra ihop. Det kommer befintliga och nya kunder kunna dra nytta av framöver, säger Johan Sivengård på Norconsult.

För ytterligare information kontakta:

Laszlo Sarközi, divisionschef Infra, Rejlers, +46 72 213 82 39

John Minkhe, affärsområdeschef Infrastruktur, Reinertsen, +47 404 53 111

Johan Sivengård, affärsområdeschef Väg och bana, Norconsult, +46 73 079 50 33

 

 

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana
 

Nyheter

- av 237