Vatten och avlopp

Vatten är en livsviktig resurs som utgör grunden för allt liv och utveckling. Med vår samlade kompetens säkerställer vi en miljö­vänlig, långsiktig och effektiv vatten­hantering som också tar hänsyn till framtida klimat­förändringar. 
Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
vVD, Affärsområdeschef Mark & Vatten