Samhälls­planering

Samhället står inför stora förändringar som kräver nya lösningar. På Norconsult är vi intresserade och öppna för olika perspektiv så länge det leder fram till hållbara lösnin­gar. Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande samhällsplanering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter.
Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering