Risk och säkerhet

Att inte bli utsatt för onödiga risker är idag ett ganska självklart krav. Våra erfarna konsulter har specialistkompetens för utredning av specifika riskkällor och generalistkompetens för att se helheten. Bland annat har vi erfarenhet från utredningar i samband med ett väg- eller järnvägsbygge, ett nytt bostadsområde eller en industrietablering.
Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana