Olja och gas

Under lång tid har vi varit med om att utveckla olje- och gasindustrin både nationellt och internationellt. Våra specialister har kompetens och erfarenhet av alla faser av projektet från tidiga analyser, planer och design via upphandling och byggledning till implementering, drift och underhåll.
Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD