Infra­struktur

En välfungerande infrastruktur är en av de viktigaste pusselbitarna för ökad rörlighet och tillgänglighet. På Norconsult medverkar vi i hela processen, från översiktlig planering och utredningar till detaljförslag och bygg­handlingar. Vi utför uppdrag inom infra­struktur och transport för kommuner, stat, entreprenörer och näringsliv.
Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana