Energi

Vi är redo att möta dagens och framtidens utmaningar med vår breda och specialise­rade kompetens. Vår verksamhet vilar i huvudsak på tre ben: produktion, distribution och konsumtion. Vårt mål är att vara en prio­riterad leverantör för energiproducenter, nät- och fastighetsbolag, industri och entreprenörer.
Profilbild för Anders Eidensten
Anders Eidensten
Affärsområdeschef Energi