Arkitektur och bygg

Framtidens byggnader kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön. Norconsults arkitekter, inredningsarkitekter, akustiker och ingen­jörer, arbetar med husbyggnadsprocessens alla faser, från utrednings- och program­skede till färdiga detaljritningar.
Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering