Fredrika Bremergymnasiet i Haninge är landets mest energieffektiva yrkesskola.
Detta tack vare uppvärmnings- och lagringssystemet ASES, Active Solar Energy Storage.
Uppdraget
2013

I Haninge utanför Stockholm finns landets största aktiva lager av solvärme. Här finns även Sveriges mest energi­effektiva yrkesskola, Fredrika Bremer­gymnasiet - detta tack vare ASES, Active Solar Energy Storage.

Lösningen

Byggnaden är på totalt 9 500 kvm och kommer att utrustas med 1 050 kvm solfångare. Solfångarna är en del i energilagringssystemet ASES, vilket lagrar sommarens solenergi i ett 6 000 kvm lager under byggnaden. Det är mycket som ska synkroniseras i den nya byggnaden som har både vatten- och luftburen värme. Bland annat värmeåtervinning med FTX och närvarostyrd belysning.

Energianvändningen beräknas till cirka 28 kWh/kvm/år för värme, varmvatten och fastighetsel, varav 15 kWh/kvm/år är själva värmen. Detta är extremt lågt då skolan innefattar bilverkstad, lackeringsboxar, svetsbås och storkök vilka alla kräver mycket ventilation och uppvärmning.

Klicka här för att läsa mer om ASES.

Resultat
2016

Under hösten 2016 invigdes den nya gymnasiebyggnaden till Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Profilbild för Thule Brahed
Thule Brahed
Team Installationsteknik