Rogfast, Kvistøy
E39 Rogfast kommer bli världens längsta och djupaste undervattensvägtunnel.
Vi på Norconsult deltar med 24 kompetenser vid byggandet av tunneln.
Uppdraget
2014

I sydvästra Norge projekterar Norconsult världens djupaste och längsta undervattensvägtunnel. I projektet har man använt vår innovationsprocess för att bland annat minska klimatpåverkan.

"En så här lång tunnel ställer stora krav på till exempel ventilation och säkerhet. Vi måste kunna garantera säkerheten om det börjar brinna någonstans i tunneln."

Bjørn Kleppestø, Uppdragsledare Norconsult AS

Lösningen

Tunneln E39 Rogfast kommer att gå mellan Stavanger och Bokn, via den lilla ön Kvitsøy, och kommer att bli 27 kilometer lång och som mest ligga på 392 meters djup. Den ska användas för biltrafik och kommer att ha fyra körfält, två i varje riktning.

Norconsult deltar med 24 olika kompetenser vid byggandet av tunneln, bland annat geoteknik, landskap och hydrogeologi. Uppdraget omfattar även planering och projektering av tunneln till Kvitsøy. All data levereras med 3D/BIM.

Resultat
2024

Ambitionen är att projektet ska bli Norges, och kanske världens, första hållbara infrastrukturprojekt. Tunneln kommer att tas i bruk 2024.

Profilbild för Bjørn Anton Kleppestø
Bjørn Anton Kleppestø
senior oppdragsleder