Ekerö ska gå från landsbygdskommun till småstad.
Vi leder processen att ta fram en ny översiktsplan för Ekerö kommun. Processen bygger på metoden Forum-Arena-Court.
Uppdraget
2015

Norconsult har fått i uppdrag att hjälpa Ekerö kommun med att upprätta en ny översiktsplan. Vi leder processen i samverkan med kommunlednings­kontoret och driver arbetet genom planprocessen från start till antagande.

Lösningen

I arbetet ingår att samordna berörda förvaltningar och andra intressenter, ta fram diskussionsunderlag och producera dokument till översiktsplanen i olika skeden av processen. Vi har även medverkat i och lägga upp lämpliga former för dialog med allmänheten och myndigheter.

I uppdraget tillämpar vi processledningsmetoden Forum – Arena – Court, vilken flera av våra medarbetare har utbildning inom. Metoden är ett verktyg för att dela in en process i olika skeden. Syftet är att tydliggöra för alla inblandade parter var man är i processen och undvika onödiga omtag och låsningar. Komplexa projekt med många inblandade parter, där ingen enskild part äger full beslutsrätt om den sammanhållna helheten, förutsätter en djupare förståelse för den gemensamma överordnade processen.

Parallellt med översiktsplanen arbetar vi med att ta fram en trafikplan för Ekerö.

"Jag bad workshop-deltagarna att tänka hur de trodde att Ekerö ska se ut år 2100."

Carolin Folkeson, Planarkitekt, Norconsult AB

Resultat
2018

Forum-delen inleddes i september 2015 och Arena-delen i januari 2016. Den avslutande Court-delen beräknas starta hösten 2016 och vara klar och antagen vid årsskiftet 2017-2018.

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan