Aktuellt

Norconsult växer i Stockholm

Nyheter
15. maj 2017

Norconsult har gjort en medveten satsning på att bygga upp en grupp med planarkitekter i Stockholm. Ett år efter att den första medarbetaren anställdes har gruppen vuxit till fyra engagerade och drivande medarbetare.

Maria Hjort framför Norconsults Stockholmskontor

För drygt ett år sedan tog Maria Hjort klivet in på Norconsults Stockholms­kontor, i de anrika lokalerna i Kungliga Myntet. Med en gedigen erfarenhet som planarkitekt var hennes uppgift att bygga upp plankompetensen i Stockholm.

- Att få Maria på plats i Stockholm var en viktig pusselbit. Tack vare henne har vi vuxit med rätt personer, som har rätt inställning, kompetens och känsla för vilka vi är, säger Marcus Rydbo, affärsområdeschef inom Arkitektur & Samhällsplanering. Det är högt tryck i branschen och arbetet med att bygga upp verksamheten kommer fortsätta, tillägger Marcus.

Vunnit flera ramavtal
Under hösten och vintern har Norconsult vunnit flera ramavtal inom planering och tidiga skeden. Bland annat med flera kommuner, som Eskilstuna, Huddinge, Nykvarn, Håbo, Strängnäs och Södertälje. Dessutom har man lyckats vinna uppdrag åt andra viktiga aktörer som till exempel Locum.

Samarbete - ett nyckelord
Ett av nyckelorden hos Norconsult är samarbete. I två aktuella projekt med att upprätta en översiktsplan åt Ekerö kommun och utföra en barnkonse­kvensanalys i Huddinge kommun, sitter projektmedlemmarna både i Göteborg och Stockholm och arbetar tillsammans, utan bekymmer.

Carl-Henrik Barnekow, som ingår i gruppen med planarkitekter i Stockholm, arbetar med flera detaljplaner i Eskilstuna kommun där han har stor nytta av det goda samarbetsklimatet.

- Just nu har jag gått in som stöd åt kommunens handläggare i en komplicerad detaljplan. För att lösa de geotekniska frågorna har jag tagit hjälp av våra duktiga geotekniker i Luleå, säger Carl-Henrik.

Är du intresserad av hur vi arbetar på Team Plan i Stockholm?
Kontakta:

Kontakt

Profilbild för Maria Hjort